Rejestracja/ Registration

UWAGA! Rejestracja na Effie Talks „Truth about Globality in a Changing Europe: Lessons in Brand Effectiveness” została zakończona. Zapraszamy na kolejne wydarzenia z cyklu.

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu Effie Talks wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Wydarzenie ma charakter zamknięty, dlatego bardzo prosimy o nieprzekazywanie zaproszeń.

If you want to take part in the Effie Talks meeting, please fill in the registration form below. This is invitation-only event, so please do not pass on your invitation to the others.

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i MCCANN WORLDGROUP sp. z o.o. w celu realizacji rejestracji na wydarzenie Effie Talks, otrzymywania powiadomień, informacji i materiałów dotyczących tego wydarzenia oraz w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu, zgodnie z Polityką Prywatności, z którą się zapoznałem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu. [*I agree to the processing of my personal data by the Marketing Communication Association SAR and MCCANN WORLDGROUP LTD. for the purpose of registering for the Effie Talks event, receiving notifications, information and materials related to this event and in order to participate in the event, in accordance with the Privacy Policy, which I have read. Providing this information is voluntary, but is required in order to register and participate in the event.]
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zgodnie z  Polityką Prywatności, z którą się zapoznałem. [I agree to the processing of my personal data for marketing purposes by the Marketing Communication Association SAR in accordance with the Privacy Policy, which I have read.]
    Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne.[I agree to receive commercial information from the SAR Marketing Communication Association electronically in accordance with Article 10 of the Act of 18.07.2002 on The Electronical Provision of Services and the use by the Association of Marketing Communication SAR telecommunications terminal equipment and automatic calling systems for direct marketing purposes within the meaning of the Act of 16.07.2004 Telecommunications Law.]

    * pola obowiązkowe

    Obiecujemy, że nie będziemy nadużywać Państwa cierpliwości i będziemy dzielić się z Państwem wyłącznie ważnymi informacjami o naszych projektach, np. o najnowszych szkoleniach, konkursach, badaniach, dobrych praktykach, konferencjach i wystawach. Aby je otrzymywać należy zakreślić wszystkie zgody. [We promise that we will not overuse your patience and share with you only important information about our projects, such as the latest courses and seminars, competitions, research, good practices, conferences and exhibitions. In order to receive such information, please mark all permissions.]